IDcentre

IDcentre is een professioneel opleidingsinstituut in Veldhoven met zowel nationaal als internationaal meer dan 25 jaar ervaring in het verzorgen van trainingen op het gebied van identiteit, identiteit gerelateerde producten en beveiligd drukwerk zoals ID documenten en bankbiljetten. IDcentre opereert zowel nationaal als internationaal.

 

Tijdens de trainingen, welke gegeven worden volgens een beproefd kwalificatiesysteem, wordt er naast het theoretische aanbod veel aandacht besteed aan onderzoek en praktijkvoorbeelden. Wij zijn ervan overtuigd dat bepaalde vaardigheden niet via e-learning of web based education kunnen worden aangebracht. We beschikken daarom over een ruime hoeveelheid praktische in plaats van virtuele didactische hulpmiddelen waar de cursist zelf mee aan de slag gaat. “Learning by doing”, of praktisch leren is nog steeds de beste manier om competentieniveaus te ontwikkelen.

Naast competentieontwikkeling adviseert IDcentre op het gebied van proces en techniek op het gebied van authenticatie. Met onze professionele onderzoeksapparatuur en vakspecialisatie biedt IDcentre de mogelijkheid tot  (contra) expertise onderzoek.

 

IDcentre werkt nauw samen met ministeries en opsporingsdiensten waardoor ethiek en kwaliteit zijn gewaarborgd.

 

Geen enkele organisatie is hetzelfde, IDcentre heeft de expertise om de ontwikkelingsprofielen voor uw medewerkers in kaart te brengen. De kracht schuilt in het op elkaar afstemmen van beroepsprofielen en competentieniveaus die uw organisatie hanteert. Op basis hiervan stellen we trainingen en/of opleidingen samen voor uw medewerkers.  De trainingen van IDcentre;

- zijn 100% afgestemd op bedrijfs-of organisatiespecifieke behoefte

- zijn modulair opgebouwd

- maakt gebruik van dedicated didactische modellen en verankeringsprocessen

- Waarborgt kwaliteit door certificering en bewaking competentieniveaus

We zijn ervan overtuigd dat samenwerking en delen van kennis een belangrijke factor is om keten denken en integrale veiligheid te  verbeteren.

Referenties geven we graag in een persoonlijk gesprek.

 

 

De Run 4250 • 5503 LL Veldhoven • The Netherlands • +31 (0)40 258 40 45 • info@id-centre.com