Cepol is een EU-agentschap dat rechtshandhavingsofficieren opleidingen en leermogelijkheden aanbiedt over onderwerpen die van essentieel belang zijn voor de veiligheid van de Europese Unie en haar burgers. Dit zijn bij voorbeeld opleidingen in leidinggeven, rechtshandhavingstechnieken, samenwerking op EU-niveau en economische criminaliteit. De activiteiten van het agentschap zijn erop gericht de uitwisseling van kennis en goede werkmethoden te vergemakkelijken en bij te dragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese rechtshandhavingscultuur.

 

De opleidingsactiviteiten van Cepol vinden overal in de EU plaats en worden voornamelijk uitgevoerd door een netwerk van politieopleidingscentra. Met de inbreng van dit netwerk en van andere belanghebbenden wordt het jaarlijkse werkprogramma van het agentschap opgesteld. Op die manier kunnen actuele en gerichte opleidingsactiviteiten worden ontworpen die beantwoorden aan de behoeften van de lidstaten en aan de algemene vereisten die voortvloeien uit de EU-strategie voor interne veiligheid.

 

Cepol werkt ook samen met collega-agentschappen van de EU, zoals Europol, Frontex en Eurojust, en met andere internationale organisaties, zoals Interpol, om ervoor te zorgen dat de ernstigste bedreigingen voor onze veiligheid collectief worden aangepakt.

 

https://www.cepol.europa.eu

 

 

Luchthavenweg 54 • 5657 EB Eindhoven • The Netherlands • +31 (0)40 298 50 87 • info@id-centre.com • Privacyverklaring