IDcentre CRKBO geregistreerd

In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de CRKBO kwaliteitsnormen.

klik hier voor het openbare kwaliteitsregister: http://www.crkbo.nl/RegisterInstellingen.aspx

 

Het CRKBO omschrijft de procedure als volgt: In het CRKBO kwaliteitsregister kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.

Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn.

In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW. De erkenning heeft betrekking op de instelling en niet op het beroepsonderwijs.

De audit is mede gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NTRO), brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

 

1. zorgvuldigheidsbeginsel

2. rechtszekerheidsbeginsel

3. kenbaarheidsbeginsel

4. redelijkheidsbeginsel (zit verweven in 1, 2 en 3)

5. betrouwbaarheidsbeginsel (zit verweven in 1, 2 en 3)

 

voor IDcentre betekent het dat het instituut voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO, dat tevens inhoudt dat IDcentre al haar trainingen en opleidingen BTW-vrij mag aanbieden. IDcentre heeft op alle auditbare onderdelen voldaan voor goedkeuring en opname in het CRKBO kwaliteitsregister. Alle auditbare onderdelen dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. Beoordeling vindt louter plaats in termen van O (onvoldoende) V (voldoende) of NVT (niet van toepassing). Indien een onderdeel niet van toepassing is en daarom beoordeling niet kan plaatsvinden, wordt voor dat onderdeel op het scoreformulier een V toegekend.

 

Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. De term "kort" is in dit verband ruim te interpreteren en kan variëren van een dagdeel tot meerdere jaren. De belastingdienst bepaalt of er sprake is van beroepsonderwijs.

Luchthavenweg 54 • 5657 EB Eindhoven • The Netherlands • +31 (0)40 298 50 87 • info@id-centre.com • Privacyverklaring