New premises

As from the 1st of January 2018, IDcentre is operating from a new location.

We are now located in the dynamic surroundings of Eindhoven Airport with several chain partners nearby.

In our new location we have concentrated all our training facilities on one ground floor and have expanded our training capacity as well.

Our brand new interior is equipped with state of the art didactical tools.

 

Course for specialists on identity expertise

After completing the development stage and in line with the Sectorial Qualification Framework, conducted by Frontex, In November 2017, the first course for specialists on identity expertise was piloted.

The new course is developed to complete the pyramid competence development structure.

However, the methodology and concept used in this course has a focus on a guided competence development meaning the participants are asked to reflect by means of writing an endpaper covering a topic related to the individual the line of work.

Participants were selected by accessing the advanced tool used in the “Training on Advanced skills for the detection of falsified documents”.

Participants from 16 member states were invited to pilot the “course for specialists on identity expertise” and were asked to evaluate the course in an objective and critical way in order to enhance the setup and content.

 

Training for International Liaison officers IND

In 2018, IDcentre will be training a number of international liaison officers operating in several countries all over the world. The training is focussing on authentication of identity- and travel documents.

 

Frontex

Training on advanced skills for detection of falsified documents

On behalf of Frontex, IDcentre as partnership academy together with The Royal Netherlands Marechaussee, will organize and execute 5 times a “Training on advanced skills for detection of falsified documents” for border guards.

The extra efforts are due to the intensified need of member states to speed up the capacity building and competence development process.

 

Training for specialists on identity expertise

As mentioned, the first: Despite the fact the official report has not been published yet, the overall evaluation and feedback from participants as well from the teachers provided Frontex with the motivation to start a second edition of a “Training for specialists on identity expertise”.

Because of the pilot character of the first edition, all findings, remarks, suggestions and feedback will be evaluated and used to update and fine-tune the second edition.

IDcentre likes to express her gratitude to all evaluators and of course all participants who made it possible to enhance the curriculum and content.

Frontex, being the formal stakeholder, will set the parameters and timeframe for the second edition. Feel free to contact us for further information.

 

CEPOL

In April, IDcentre will take part of the annual training seminar organized by CEPOL.

In the schedule and timeframe CEPOL has released, IDcentre will offer her services for 1 day during the seminar.

Please find further information regarding the seminar at.

https://www.cepol.europa.eu/education-training/what-we-teach/residential-activities/402018-false-documents-facilitating-crimes

 

ICMPD

In the final stage of the IBM project in Lebanon, together with The Royal Netherlands Marechaussee, IDcentre will participate in the last training sessions regarding document verification and authentication.

During the project, IDcentre has trained more than 120 immigration officers in Lebanon.

 

In September this year, as a final step in the IBM project, together with The Royal Netherlands Marechaussee, IDcentre will offer her services for 3 weeks as part of a 6 weeks training session in the Netherlands. This session will provide extra information to a select group of Lebanese officers enabling them to perform competence development within the national premises, using the international standardization in competence development.

 

E-learning

In a special project initiated by Frontex, IDcentre is actively participating in the development of an E-learning module for the competence development in the first line detection of falsified documents and identity investigation.

Important to know is that E-learning is always a part in the concept of verification and authentication. The “look and feel” of documents is still needed to make the competence development sequence complete.

 

Partnership Academy

Door de jarenlange samenwerking met Frontex en Europese academies voor opsporingsambtenaren heeft IDcentre met ingang van 1 februari 2017 is een volwaardige “partnership academy” status gekregen. Dit houdt in dat IDcentre vanaf deze datum onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van genoemde academies waardoor onderlinge communicatie en gegevensuitwisseling nog beter kan verlopen.

Samen met Frontex ontwikkelt IDcentre competentie ontwikkelingsmodellen met het EQF (European Qualification Framework) systeem als basis. Binnen dit systeem worden competentie ontwikkelingsprofielen gedefinieerd met als uitgangspunt alle kernvaardigheden die een persoon op een bepaald niveau moet bezitten om het beroepsprofiel volwaardig vorm te geven.

Met de status van Partnership Academy kan IDcentre sneller en doelgerichter reageren met betrekking tot nieuwe technieken en ontwikkelingen die een directe invloed hebben op een beroepsprofiel. Dit leidt tot een slagvaardigere reactiemogelijkheid in de moderne grensbewaking.

 

De balans

IDcentre is meer dan 25 jaar actief als opleidingsinstituut in de identiteitsketen.

In deze dynamische wereld heeft ook de identiteit van IDcentre zich ontwikkeld tot wat het nu is: een betrouwbare partner in het ontwikkelen en uitvoeren van competentie-ontwikkelings-programma’s in de identiteitsketen.

 

Enkele cijfers:

In de loop der jaren hebben we meer dan 10000 mensen mogen helpen in het ontwikkelen van hun persoonlijke competentieprofiel d.m.v. trainingen, opleidingen, seminars, workshops en tal van momenten waarbij het delen van kennis centraal stond.

We hebben kunnen bijdragen aan het verbeteren van de integrale veiligheid door mensen en organisaties bewust te maken van de mogelijkheden die zijn verbonden aan het verifiëren en authentiseren van identiteiten, processen en documenten.

 

Digitaal rechercheren

Op de weg naar een digitale overheid zullen digitale documenten een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Daar waar momenteel de authenticiteit van documenten kan worden betwist en daardoor moet worden geverifieerd, zal in de toekomst ook de behoefte ontstaan om de authenticiteit van digitale documenten te verifiëren.

Een eerste vorm van digitale documenten welke zich heeft ontwikkeld tot een wereldwijde standaard om gegevens digitaal uit te kunnen wisselen is het Portable Document Format; PDF. Deze bestandsextensie welke door veel applicaties als output kan worden gegenereerd draagt specifieke kenmerken die terug kunnen worden herleid naar de bron. Deze gegevens kunnen van cruciaal belang zijn tijdens het verificatieproces.

Om een beter inzicht te geven in de opbouw van digitale documenten heeft IDcentre een 3 daagse cursus ontwikkeld geheel gericht op deze ontwikkelingen.

Meer informatie vindt u op onze website onder cursussen en opleidingen.

 

CEPOL

Van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 april 2016 werd er door Cepol een seminar georganiseerd voor document experts met als titel: “NEW TECHNOLOGIES TO DETECT FALSE DOCUMENTS”.

Dit vond plaats in de Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia te Rome.

IDcentre heeft een bijdrage geleverd aan dit seminar met een lezing over de huidige en toekomstige druk- en personaliseertechnieken. Andere bijdragen werden geleverd door uit verschillende landen afkomstige documentexperts met als onderwerpen biometrie, imposters, ABC, cryptography, ICAO standards, breeder documents fraud, profiling en interviewing. Kortom, een heel scala aan bijzonder interessante onderwerpen. Het geheel werd afgesloten met een aantal praktische sessies waarbij de deelnemers hun kennis omtrent documenten konden toetsen. lees verder >>

 

ICMPD (International Centre of Migration Policy Development)

In Maart 2016 heeft IDcentre voor de vierde maal een bijdrage geleverd aan het Border  Management trainingsprogramma geïnitieerd door ICMPD (fase 2).

Voorgenoemd project is gefinancierd door de EU met steun van Nederland.

In April 2016 vond de kick off plaats voor de 2e fase van het project.

Vertegenwoordigers van de Libanese regering zoals Mr. Panon Majian (voormalig minister van Staat), de LCA (Lebanese Customs Administration en de LCD (Libanese Director General for Civil Defence (LCD) waren aanwezig om het project te ondersteunen. De Nederlandse ambassadeur benadrukte het belang van de gezamenlijke inspanning van alle partijen.

In september 2016 zullen een aantal Libanese afgevaardigden naar Nederland komen om de document expert training te volgen. De training wordt verzorgd door de Koninklijke Marechaussee en IDcentre.

 

SQF (Sectorial Qualification Framework)

IDcentre is een gecertificeerde SQF instelling. Dhr. Ruud Dirkx heeft na een intensieve door Frontex georganiseerde training het SQF certificaat in Helsinki in ontvangst mogen nemen. SQF is onderdeel van het EQF (European Qualification Framework), het Europees kwalificatie Raamwerk.

Tijdens de training is een opleidingsconcept van IDcentre gestructureerd conform het SQF raamwerk. Alle modulen worden omgezet naar de SQF structuur.

 

Veiligheidscongres Brussel

Op 31 mei 2016 heeft er in Brussel een veiligheidscongres plaatsgevonden. Het symposium georganiseerd door het CPS, Centrum voor Politiestudies. Naast de sprekers vanuit het Ministerie van Veiligheid en Binnenlandse zaken,  was René van Eert van IDcentre uitgenodigd om een presentatie te houden over “ the need to identify”

Het symposium bracht alle belangrijke partijen op het gebied van radicalisering en terrorisme bij elkaar.

 

Training voor immigratiedienst Bosnië, mei 2016

Op verzoek van Cilc (Center for International Legal Cooperation), heeft IDcentre in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de IND een training verzorgd voor 17 immigratie- en politiemedewerkers uit Bosnië en Herzegovina. Opnieuw blijkt de opzet van de training, 1e week training bij IDcentre en 2e week bij het ECID, een hele goede combinatie op het gebied van competentieontwikkeling.

 

Het Oog van de meester (1)

IDcentre heeft een 2-tal “Oog van de meester”  trainingen verzorgd, zowel voor de Zwitserse wetshandhavers en Europol. Extra informatie m.b.t. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale printtechnieken wordt tijdens deze cursus verstrekt.

Deze technieken hebben niet alleen betrekking op identiteitsdocumenten maar ook op bankbiljetten.

 

Het Oog van de meester (2)

Vanuit hetzelfde perspectief heeft IDcentre, op uitnodiging van de Guarda Civil, een training verzorgd op het gebied van digitale printtechnieken en identiteitsmisbruik. De training heeft plaatsgevonden in Madrid en is bijgewoond door 30 officieren werkzaam op het gebied van wetshandhaving en forensische opsporing.

 

Frontex

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft Frontex in samenspraak met de Koninklijke Marechaussee en IDcentre een 3 tal trainingen gegeven voor medewerkers van de immigratiediensten.

April 2016 is een nieuwe training, gebaseerd op de standaard Frontex training, gegeven. De training was geïnitieerd door IOM en Frontex voor landen uit Oost Europa.

Lesinhoud en curriculum zijn nu ook beschikbaar in deze regio van Europa waardoor er een nog beter geïntegreerde uniformiteit is gecreëerd

Ook in dit programma is gebleken dat de formule van 1 week technische informatie op locatie IDcentre en 1 week praktisch documentonderzoek bij het ECID een belangrijke bijdrage levert op het gebied van competentie ontwikkeling en informatie delen.

 

Train de trainer

IDcentre heeft een training ontwikkeld voor trainers welke werkzaam zijn op het gebied van beveiligd drukwerk en identiteitsfraude. De training heeft een technische- en een didactische component. Hierdoor wordt de theorie en de praktijk gecombineerd waardoor de cursist in staat is techniek in leerwerkplannen uit te werken.

De cursist is in staat om na de cursus zélf lessen te schrijven en de bijbehorende lesstof te implementeren.

 

Certificaatuitreiking Post HBO opleiding Identiteitsdeskundige

Donderdag 30 juni 2016 hebben studenten, deelnemers vanuit o.a. de gemeente, het  Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten,  politie en justid, het Post HBO certificaat Identiteitsdeskundige in ontvangst mogen nemen.

De opleiding identiteitsdeskundige wordt met medewerking van het BUC (Benelux Universitair Centrum) tot stand gebracht. Deze opleiding biedt niet alleen een verdieping in de kennis die nodig is bij het vaststellen van identiteiten maar geeft ook inzicht in de rol die identiteit speelt in talloze processen.

De nieuwe Post HBO opleiding gaat van start op donderdag 8 september 2016. Informatie is te verkrijgen via  tel. 040- 258 40 45 of via info@id-centre.com

 

Dubai University

IDcentre heeft op 12 maart 2015 een samenwerkingsovereenkomst getekend met Dubai University. De convenant legt de basis tot het uitwisselen van kennis, het versterken van elkaars positie en het gemeenschappelijk ontwikkelen van cursus op het gebied van Identiteit vaststelling  van personen, processen en beveiligde documenten.

http://ud.ac.ae/blog/university-of-dubai-signs-mou-with-idcentre-to-launch-training-course-on-money-and-document-security

 

The future of borders

IDcentre is gast tijdens het GDRFA symposium “The future of Borders”op 11 en 12 maart 2015. Meer informatie kunt u vinden op de website:

http://www.futureofborders.ae/about-gdrfa-dubai

 

Contra expertise

IDcentre beschikt over professionele onderzoeksapparatuur waarmee onze gekwalificeerde documentonderzoekers in staat zijn de authenticiteit van een document te beoordelen.

De bevindingen worden in een officieel rapport aangeboden.

IDcentre heeft en beveiligde werkomgeving waardoor een integer onderzoek kan worden gegarandeerd. Persoonsgegevens welke mogelijk onderdeel zijn van documenten worden op geen enkele manier vastgelegd of gearchiveerd.

IDcentre garandeert retournering van aangeboden documenten aan de insturende organisatie.

Voor verdere informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

 

IDcentre CRKBO geregistreerd

IDcentre voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en is eind oktober 2014 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, het onafhankelijk  auditbureau dat tevens verantwoordelijk is voor toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen in Nederland. lees verder >>

 

Samenwerking met GOC

IDcentre biedt in samenwerking met het GOC cursussen en opleidingen aan op het gebied van DTP, Grafisch Media Vormgeven, Webdesign, InDesign, Illustrator, Photoshop en 3Dmedia (Sketchup). Kortom, alles op het gebied van Grafimedia.

Het GOC  is belast met het opstellen van doelstellingen en lesprogramma’s voor het middelbaar beroepsonderwijs en richt zich met name op opleidingen voor de grafische sector.

In Maart 2016 is gestart met het project bijscholing VMBO. Het nieuwe beroepsgerichte VMBO bestaat uit 10 profielen. Voor alle nieuwe onderdelen is een bijscholingsaanbod samengesteld. IDcentre heeft in samenspraak met het GOC in maart 2016 een aantal bijscholingscursussen gegeven voor Zuid-Nederland. In totaal hebben ruim 100 VMBO docenten deelgenomen aan de trainingen in maart 2016.  De vakinhoudelijke trainingen krijgen een vervolg. De tweede bijscholingsronde staat gepland voor september 2016.

 

Post HBO opleiding Identiteitsdeskundige

In september 2015 gaat de post HBO opleiding Identiteitsdeskundige weer van start. Deze opleiding is bedoeld voor personen die belast zijn met het authentiseren van identiteiten en biedt de deelnemer ruim inzicht in de wijze waarop ketenpartners zich profileren.

 

Level 2 training Keniaanse Immigratiedienst

December 2014 heeft IDcentre samen met IND en de Koninklijke Marechaussee een delegatie van de Keniaanse Immigratiedienst opgeleid op level 2 op het gebied van documentherkenning.

 

Level 2 training Bulgaarse Immigratiedienst

November 2014 is er een delegatie van de Bulgaarse immigratiedienst opgeleid op level 2 op het gebied van documentherkenning. Training is gegeven in samenwerking met KLPD en Kmar.

 

Immigration Officers Dubai

In 2014 zijn 120 medewerkers van het General Directorate of Residency and Foreigners Affairs te Dubai opgeleid. IDcentre heeft tevens advies uitgebracht t.b.v. de opzet van een trainingsinstituut.

 

Training Immigratiedienst Ghana

Medio Juni 2015 gaat IDcentre samen met het IND een opleidingstraject t.b.v. de immigratiedienst starten in Ghana. Het betreft een “ level 2 training” alsmede een “teach de teacher” traject.

 

Security Design

Samen met Drukkerij Vrijdag heeft IDcentre een cursus security design ontwikkeld.De cursus richt zich op het ontwerpen en integreren van beveiligingselementen in verpakkingen en overig beveiligd drukwerk. Brand protection wordt hierdoor versterkt en de reproductie van merkartikelen bestreden.

 

 

 

 

 

Luchthavenweg 54 • 5657 EB Eindhoven • The Netherlands • +31 (0)40 298 50 87 • info@id-centre.com • Privacyverklaring