Frontex

Home 5 Frontex

Het Europees Agentschap voor Grens- en Kustwacht

Frontex, het Europees Agentschap voor Grens- en Kustwacht, ondersteunt EU-lidstaten en de geassocieerde landen van de Schengen-zone (Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) in het beheer van de gezamenlijke buitengrenzen en de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad.

Het agentschap coördineert grens controleactiviteiten aan de buitengrenzen van de EU door informatie en expertise te delen met alle EU-lidstaten en met de niet-aangesloten buurlanden die te maken krijgen met migratiestromen en grensoverschrijdende misdaad. Eén van de vele taken van het agentschap is om de inzet van grens-en kustwacht personeel en materieel als schepen, vliegtuigen, patrouillevoertuigen en andere apparatuur te coördineren in EU-landen waarvan de buitengrenzen onder hoge druk staan.

Frontex

Partnership Academy

Sinds 2018 is IDcentre volwaardig partnership academy van Frontex. Deze status geeft IDcentre de mogelijkheid directer en sneller te kunnen acteren indien onze expertise wordt gevraagd. Tevens is uitwisseling van informatie en diensten tussen IDcentre en andere partnership academies binnen Europa eenvoudiger en verlopen processen sneller en efficiënter.

IDcentre maakt deel uit van de “Document Specialist Board” (DSB) working group van Frontex. In deze werkgroep worden de meest relevante ontwikkelingen besproken m.b.t. identiteits- en reisdocumenten. De conclusies resulteren in aanbevelingen welke door Frontex kunnen worden opgenomen binnen het strategisch beleid.

Wij komen graag (vrijblijvend) met u in contact