Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND)

Home 5 Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND)

Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst is het onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat zorg draagt voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlanders willen worden.

IDcentre heeft in samenspraak met de IND diverse immigratiediensten opgeleid op het gebied van documentherkenning.