f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Ook interessant:

Volg IDcentre

Image Alt

Klachtenprocedure

  /  Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht?

IDcentre B.V. streeft enaar om de kwaliteit van al haar diensten te waarborgen. Heeft u desondanks toch een klacht over de dienstverlening van IDcentre B.V., dan legt u deze eerst voor aan de accountmanager van IDcentre B.V. IDcentre B.V. doet haar uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.
IDcentre B.V. geeft binnen een termijn van 1 week een bevestiging van ontvangst van de klacht en IDcentre B.V. tracht binnen 4 weken een passende oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan verwijzen wij naar onze onafhankelijke derde: Mediationtotaal.

Een klacht indienen

Klachtenprocedure
Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost door de accountmanager van IDcentre B.V.? Dan kunt u in beroep gaan en uw klacht (schriftelijk) indienen bij de directie van IDcentre B.V. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
Bezwaar indienen bij directie IDcentre B.V.
Heeft u een reactie van de accountmanager IDcentre B.V. ontvangen op uw klacht? U heeft vervolgens 6 weken de tijd (gerekend vanaf de datum van de reactie) om een brief naar de directie te sturen.

Omschrijving van uw klacht
Geef in de brief duidelijk aan wat uw klacht is en waarom u niet tevreden bent met de oplossing.
Vermeld altijd uw persoonlijke gegevens en uw rekeningnummer.
Uw brief stuurt u naar:
Directie IDcentre B.V.
Luchthavenweg 54
5657 EB Eindhoven

Reactie binnen 4 weken
De directie van IDcentre B.V. streeft ernaar zo snel mogelijk schriftelijk te reageren.
U ontvangt uiterlijk z.s.m. een reactie en uw klacht wordt binnen 4 weken afgehandeld.
De uitspraak van Mediationtotaal is bindend voor beide partijen.
De correspondentie omtrent de klachtenafhandeling wordt 1 jaar geregistreerd.

Niet eens met antwoord directie
Bent u het niet eens met de reactie van de directie van IDcentre B.V.?
Dan kunt u zich beroepen op het Nederlands recht.

IDcentre B.V.

User registration

You don't have permission to register

Reset Password