Klachtenprocedure

Home 5 Klachtenprocedure

Privacy verklaring

Heeft u een klacht?

IDcentre B.V. streeft enaar om de kwaliteit van al haar diensten te waarborgen. Heeft u desondanks toch een klacht over de dienstverlening van IDcentre B.V., dan legt u deze eerst voor aan de accountmanager van IDcentre B.V. IDcentre B.V. doet haar uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.
IDcentre B.V. geeft binnen een termijn van 1 week een bevestiging van ontvangst van de klacht en IDcentre B.V. tracht binnen 4 weken een passende oplossing te vinden. Mocht er langere tijd nodig zijn dan hoort u dat binnen deze 4 weken met een nieuwe termijn.

Een klacht indienen

Klachtenprocedure
Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost door de accountmanager van IDcentre B.V.? Dan kunt u in beroep gaan en uw klacht (schriftelijk) indienen bij de directie van IDcentre B.V. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Omschrijving van uw klacht
Geef in de brief duidelijk aan wat uw klacht is en waarom u niet tevreden bent met de oplossing.
Vermeld altijd uw persoonlijke gegevens en uw rekeningnummer.

Uw brief stuurt u naar:
Directie IDcentre B.V.
Luchthavenweg 54
5657 EB Eindhoven


Bezwaar indienen bij directie IDcentre B.V.
Heeft u een reactie van de accountmanager IDcentre B.V. ontvangen op uw klacht? U heeft vervolgens 6 weken de tijd (gerekend vanaf de datum van de reactie) om een brief naar de directie te sturen.

Niet eens met antwoord directie
Bent u het niet eens met de reactie van de directie van IDcentre B.V.?
Als lid van het NRTO is IDcentre automatisch aangesloten bij de geschillencommissie en hun zullen optreden als onafhankelijke derde en zullen een bindende uitspraak doen voor beide partijen.
Dan kunt u contact opnemen met https://www.nrto.nl/kwaliteit/geschillencommissie/

IDcentre B.V.