Koninklijke Marechaussee

Home 5 Koninklijke Marechaussee

Wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd wordt de marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.

Grenstoezicht

Door grenstoezicht bestrijdt de Koninklijke Marechaussee grensoverschrijdende criminaliteit en levert het een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid. Zoals het tegengaan van terrorisme, drugssmokkel, het witwassen van crimineel geld, identiteitsfraude en mensensmokkel.

Koninklijke Marechaussee

Bewaken en beveiligen

De marechaussee bewaakt en beveiligt in binnen- en buitenland belangrijke objecten en personen die van cruciaal belang zijn voor de Staat der Nederlanden. Zoals het Koninklijk Huis en de Nederlandsche Bank. Ook bewaakt zij de Europese buitengrenzen op vliegvelden, zeehavens en langs de kust. De marechaussee voert deze taken uit voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bewaakt en beveiligt Defensieobjecten zoals terreinen, gebouwen en voertuigen.