Cursussen


Het oog van de meester

Programma-opzet/algemene beschrijving: Alle aspecten van digitale output komen tijdens deze 3-daagse training aan bod. Niet alleen krijgt u veel actuele kennis aangereikt. Ook gaat u zelf met praktijkvoorbeelden en onderzoek aan de slag.
 
Onderwerpen / Modules
Dag 1 Basiskennis
De eerste dag start u met het kort opfrissen van uw basiskennis (o.a. benamingen). Daarna krijgt u specifieke informatie over printers die u kunt gebruiken. U zoomt in op beeldopbouw, raster, kleur en conversie: onderwerpen die bepalend zijn voor de beeldvorming van digitale output. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de materie.
 
Dag 2 Printtechnieken
Op dag 2 staan de typica van de verschillende printtechnieken centraal. Ook krijgt u uitgebreide toelichting op de werking van de printers. Als cursist gaat u uitvoerig aan de slag met de aanwezige onderzoeksapparatuur. Die gebruikt u bijvoorbeeld om de karakteristieken van enkele praktijkvoorbeelden te onderzoeken en de relevante verschillen te onderscheiden. Uiteraard maakt u ook gebruik van verschillende mogelijkheden voor digitale output, zoals:
- inkjet
- laserprint
- dye- sublimation
- thermal mass
- digitale offset
- gerelateerde digitale output zoals MLI / CLI en Imageperf / TLI
 
Dag 3 Herkenning digitale output
Tijdens de laatste cursusdag wordt veel aandacht besteedt aan de herkenning van de karakteristieken van digitale output met als uitgangspunt: 
- beeldopbouw
- rasters en structuren
- techniek-specifieke artefacten
 
Praktische info
Startdatum: nog niet bekend.

Aantal deelnemers:  minimaal 8 per groep
Cursusprijs:              € 1.300,- per cursist
Tijden:                      6 dagdelen van 3 klokuren

What you see is what you get (Wysiwyg)

In dit vervolgtraject  een korte terugblik op de training het Oog van de Meester, welke elementen zijn in de praktijk toegepast? Daarnaast wordt er volop aandacht besteed aan verbeterde technieken en nieuwe technologieën. Wysiwyg bestaat uit in totaal 4 dagen welke modulair te volgen zijn. In de ochtenden wordt aandacht besteed aan de theorie, in de middag is er volop ruimte voor praktijkvoorbeelden en onderzoek.
 
Onderwerpen / Modules
Module 1 Rasters en algoritmen - 1 dag
Gestart wordt met een korte opfrissing van de basistechnieken zoals deze tijdens het Oog van de Meester zijn behandeld. In de ochtend aandacht voor LSA scanning en beveiligingstechnieken in digitaal printen: Traceless toner, glossmark, microtext, infrarood tekst en UV tekst. Drukplaten maken met xerografie/inkjet. In de middag wordt Raster Image Processor (RIP) technologie in de praktijk gedemonstreerd. Rasters, algoritmen en de mogelijkheden en onmogelijkheden om rasters an de verschillende technieken te manipuleren komen aan bod. Introductie naar kleurenleer en kleuropbouw, opstap naar module 2.
 
Module 2 Toner/Inkt - 1 dag
In de ochtend komen de volgende onderwerpen aan bod:
- de geschiedenis van toner;
- 4 generaties toner;
- verschillende soorten samenstellingen in toner;
- de kleuren van toner;
- speciale toner: wit dekkende toner, traceless toner, UV toner, transparante toner, opdikkende toner, etc.
 
In de middag worden verschillende soorten inkt en samenstellingen behandeld:
- de kleuren van inkt en de mogelijkheden;
- originele cartridges en navulcartridges;
- inkt en substraten: welk soort inkt op wat voor substraat?
 
Module 3* Meten is weten en wat moet je meten - 1 dag
Praktisch kleur meten met gespecialiseerde apparatuur. Kleuren worden gedefinieerd d..m.v. meting binnen het CieLab model.
 
Module 4 Bedrijfsbezoek - 1 dag
Ochtend: rondleiding door een toner laboratorium. Een kijkje in de keuken hoe toner ontwikkeld wordt, hoe nieuwe toner gemaakt wordt, met daarna nog een rondleiding in de fabriek waar de digitale drukpersen opgesteld zijn.
Middag: rondleiding in een inktlaboratorium.
 
* Om module 3 te kunnen volgen dient de kennis van module 1 aanwezig te zijn.
 
Doelgroep: de cursus is toegankelijk voor geregistreerde document deskundigen.
 
Afsluiting: bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat.
 
Praktische info
Startdatum: nog niet bekend. 

Aantal deelnemers:  minimaal 8 per groep
Cursusprijs:              € 500,- per dag, € 965,- voor 2 dagen, € 1300,- voor 3 dagen, € 1500,- voor 4 dagen
Tijden:                      4 dagen (8 dagdelen van 3 klokuren)

Opleiding Identiteitsdeskundige

Programma-opzet/algemene beschrijving
Om de authenticiteit van identiteiten vast te stellen is het voorwaardelijk dat processen op de juiste manier verlopen. Om inzicht te geven in de identiteitsketen en de gerelateerde processen heeft IDcentre een opleiding identiteitsdeskundige ontwikkeld. Deze opleiding stelt de cursist in staat de facetten van de actuele identiteitsketen de doorgronden en verbanden te leggen tussen de verschillende onderdelen in de keten.
 
Onderwerpen / Modules
- verschijningsvormen van identiteit
- identiteit en religie
- internationale context
- brondocumenten
- wat is een integer persoonsbeeld en hoe komt dat tot stand
- criminologie van de identiteitsmisbruiker
- de identiteitsketen en de risico momenten
- wet- en regelgeving (grondwet, privacy wetgeving, Burgerlijk Wetboek, Strafrecht etc
- identiteitsdocumenten
 
Doelgroep
Iedereen die werkt of gaat werken op het terrein van identiteit -uitgifte, -vaststelling en / of -controle en behoefte heeft aan een dieper en breder begrip van identiteit vraagstukken.
 
Voorkennis
werk- en denkniveau op HBO niveau
 
Praktische info
Startdatum: 14 Januari 2021.
 
Aantal deelnemers:  minimaal 10 per groep
Cursusprijs:              € 4.950,- per cursist
Tijden:                      1 lesdag per twee weken van 14.00 tot 21.00 uur

Digitaal rechercheren

Een eerste vorm van digitale documenten welke zich heeft ontwikkeld tot een wereldwijde standaard om gegevens digitaal uit te kunnen wisselen is het Portable Document Format; PDF.
Deze bestandsextensie welke door veel applicaties als output kan worden gegenereerd draagt specifieke kenmerken die terug kunnen worden herleid naar de bron. Deze gegevens kunnen van cruciaal belang zijn tijdens het verificatieproces.
 
Programma-opzet/algemene beschrijving
Na afronding van deze 3-daagse training is men in staat om een matrix op te zetten voor het voorspelbaar rechercheren van een PDF document en het interpreteren van de verkregen resultaten.
Tijdens de training wordt veel gewerkt met praktische opdrachten. Kandidaten kunnen vanuit hun praktijkomgeving zelf (vrijgegeven) voorbeelden aandragen welke tijdens de lessen kunnen worden geanalyseerd.
 

Onderwerpen / Module
Dag 1
De eerste dag start u met een korte introductie, wat weten we al over PDF?
Tijdens dag 1 komen o.a. de volgende items aan bod:
• Het ontstaan van PDF en de rol van Postscript kunnen verklaren;
• Ontstaan van het portable document format, het ontstaan van PDF in 1993 tot heden;
• De verschillende PDF versies en de belangrijkste verschillen tussen deze versies kennen;
• Overzicht van de gereedschappen voor het vervaardigen en bewerken van PDF;
• Overzichtelijk wettelijke web-richtlijnen voor het verwerken van PDF;
• Verschillende computer platformen, besturingssystemen en hun invloed op PDF;
• Hoe breng je wijzigingen aan in een PDF en waarmee?
• Aangeleverde PDF documenten controleren;
• Verschillende fontformaten en hoe deze te herkennen;
• Diverse opdrachten m.b.t. controle PDF documenten.
 
Dag 2
• Het gebruik van de Preflight;
• Beeld in een PDF, welke beeldformaten worden gebruikt ? Hoe stel je beeldformaten vast in een PDF?
• Presentatie; het opstellen van een flowchart voor het rechercheren van PDF-documenten.
• Diverse opdrachten; o.a. opstellen van een checklist waarop een PDF gecontroleerd moet en kan worden en het gebruik van de gemaakte checklist.
 
Dag 3
Tijdens deze laatste cursusdag staat een groot gedeelte in het teken van het beveiligen van PDF-documenten met behulp van certificaten en de verschillende versleutelingsalgoritmen en het verwerken van een groot aantal PDF documenten.
Daarnaast komen de volgende onderdelen aan bod;
• Beveiliging PDF, welke beveiligingen zijn er en hoe daar mee om te gaan.
• Herkennen van de verschillende versleutelingsalgoritmen;
• Vervolg rechercheren met een matrix.
 
Praktische info
Startdatum: nog niet bekend.
 
Aantal deelnemers:   minimaal 8 per groep
Cursusprijs:               € 1.585,- per cursist
Tijden:                       3 lesdagen, verdeeld over 6 dagdelen van 3 klokuren van 9:00 - 16:00 uur