Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd wordt de marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.

Grenstoezicht
Door grenstoezicht bestrijdt de Koninklijke Marechaussee grensoverschrijdende criminaliteit en levert het een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid. Zoals het tegengaan van terrorisme, drugssmokkel, het witwassen van crimineel geld, identiteitsfraude en mensensmokkel.

Bewaken en beveiligen
De marechaussee bewaakt en beveiligt in binnen- en buitenland belangrijke objecten en personen die van cruciaal belang zijn voor de Staat der Nederlanden. Zoals het Koninklijk Huis en de Nederlandsche Bank. Ook bewaakt zij de Europese buitengrenzen op vliegvelden, zeehavens en langs de kust. De marechaussee voert deze taken uit voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bewaakt en beveiligt Defensieobjecten zoals terreinen, gebouwen en voertuigen.

Identiteit & document cursussen

DOC 2
Al meer dan 30 jaar is IDcentre een strategische partner van de Koninklijke Marechaussee.
IDcentre levert complementaire kennis die essentieel is om processen ander andere m.b.t. tot de ontwikkelingen van de productie van identiteitsdocumenten. 
De DOC 2 is de logische stap in de piramidale opleidingsstructuur zoals die door de Koninklijke Marechaussee wordt gehanteerd. Na het doorlopen van de initiële DOC 1 training, uitgevoerd door het opleidings- en training centrum van de
Koninklijke Marechaussee OTCKmar), kan de potentiële participant zich verder verdiepen in de verificatietechnieken om een identiteitsdocument te beoordelen.
Een gecertificeerde DOC 2 medewerker fungeert vaak als back-office om vragen vanuit de eerste lijn te kunnen beantwoorden.
Het onderdeel verzorgd door IDcentre is een mix van theoretische kennis en praktijk opdrachten waarin de participant een eigen identiteitsdocument vervaardigde met daarin de meest relevante basistechnieken.

DOC 3


In het programma van de DOC 3 cursus is een week ingeroosterd om de participanten een verdere verdieping te geven in het productieproces van beveiligd drukwerk. Door middel van reversed engineering worden documenten ontleedt en geeft daardoor inzicht in mogelijke kwetsbaarheden van identiteitsdocumenten.
Na deze week is de participant in staat advies uit te brengen over de totstandkoming van falsificaten en manipulaties van documenten. 

Internationale training

Eén van de taken van de Koninklijke Marechaussee is het ondersteunen van missies in verschillende landen.

Onderdeel hier is vaak het verzorgen van training binnen het kader van verificatie van identiteitsdocumenten. Om de veiligheid te waarborgen worden in dit soort situaties participanten naar Nederland gehaald alwaar IDcentre, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, opleiding verzorgt  t.b.v. deze doelgroepen.

Op deze manier worden de opleidingsmodellen ook hier geïntroduceerd waardoor jargon en kwalificatiestructuur éénduig wordt uitgedragen. Hierdoor wordt het uitwisselen van informatie en de bilaterale communicatie bevorderd.