Opfristrajecten


Nieuwe beveiligingstechnieken

In dit traject worden nieuwe beveiligings-technieken behandeld welke een plaats innemen in de moderne security mix en balance. Dit traject is vooral gericht op beveiligingstechnieken die worden toegepast tijdens de productie van beveiligd drukwerk in het algemeen.

Aantal deelnemers: minimaal 8 deelnemers per groep
Kosten: € 500,- per cursist (inclusief leermiddelen en lunch)
Tijden: 2 dagdelen van 3 klokuren van 09.00 - 16.00 uur

Biometrie

Soorten biometrie in de identiteitsketen. Welke vormen van biometrie zijn er en welke vormen worden toegepast. Wat zijn de verschillen en welke vormen zijn betrouwbaar (treshold en False Rejects). Welke bandbreedtes worden gehanteerd en wat is de invloed van biometrie op processen en authenticatie. Hoe ziet de toekomst eruit m.b.t. inzetbaarheid en de rol van biometrische verificatie.

Aantal deelnemers:minimaal 8 per groep
Kosten: € 500,- per cursist (inclusief leermiddelen en lunch)
Tijden: 2 dagdelen van 3 klokuren van 09.00 - 16.00 uur

Drukwerkherkenning

Wat is er veranderd is de grafische productieprocessen die worden ingezet om beveiligd drukwerk te produceren. Welke karakteristieken zijn gewijzigd en welke zijn dezelfde gebleven. Aan de hand van hedendaagse praktijkvoorbeelden gaat u zelf aan de slag om de karakteristieken te beoordelen.

Aantal deelnemers: minimaal 8 per groep
Kosten: € 500,- per cursist (inclusief leermiddelen en lunch)
Tijden: 2 dagdelen van 3 klokuren van 09.00 - 16.00 uur

Masterclass Security Design

In de masterclass security design wordt er vanuit gegaan dat u uw vaardigheden als ontwerper reeds heeft ontwikkeld. De masterclass is erop gericht om de security mix en security balance van verschillende soorten beveiligd drukwerk in kaart te brengen. Door middel van een praktijk opdracht waarin de deelnemer zelf een product ontwerpt worden de behandelde onderdelen getoetst.

Aantal deelnemers: minimaal 8 per groep
Kosten: € 1200,- per cursist (inclusief leermiddelen en lunch)
Tijden: 5 dagdelen van 3 klokuren van 09.00 - 16.00 uur

Bankbiljetten

Binnen 1 dag worden alle kassiers veiligheidskenmerken behandeld. De mogelijkheden en onmogelijkheden van automatische echtheidskenmerk herkenning komen aan de orde. De deelnemers gaan zelf aan de slag met het onderkennen van de verschillende veiligheidskenmerken in zowel de Euro als andere bankbiljetten in verschillende denominaties. De echtheidskenmerken staan centraal.

Aantal deelnemers: minimaal 8 per groep
Kosten: € 500,- per cursist (inclusief leermiddelen en lunch)
Tijden: 2 dagdelen van 3 klokuren van 09.00 - 16.00 uur

Identiteit verklaard

Identiteitsfraude is de snelst groeiende vorm van fraude én is vaak de “moeder” van alle fraude. In 2 dagdelen worden verschillende facetten van het fenomeen identiteit belicht. Behandeld wordt onder meer het belang van de awareness van de identiteitsketen. Waar liggen de gevaren als het gaat om diefstal van persoonlijke gegevens en hoe kunt u zich daar tegen wapenen. De begrippen phishing, hacking en skimming worden behandeld en ook worden tools aangereikt om u hier tegen te wapenen.

Aantal deelnemers: minimaal 8 per groep
Kosten: € 500,- per cursist (inclusief leermiddelen en lunch)
Tijden: 2 dagdelen van 3 klokuren van 09.00 - 16.00 uur

Werken met onderzoeksapparatuur

Om beveiligd drukwerk te kunnen beoordelen wordt er in de 2e lijn gebruik gemaakt van verificatie apparatuur. Tijdens deze dag wordt de werking van deze apparatuur toegelicht. Aan de orde komen de achtergronden op basis waarvan waarnemingen worden verricht. Basale kennis wordt aangeboden m.b.t. spectrale samenstelling, absorptie, reflectie, luminescentie, infra rood- en ultraviolet belichting.

Aantal deelnemers: minimaal 8 per groep
Kosten: € 500,- per cursist (inclusief leermiddelen en lunch)
Tijden: 2 dagdelen van 3 klokuren van 09.00 - 16.00 uur

Rechtbanktraining

In onze module “rechtbanktraining” besteden we aandacht aan de procedures zoals die binnen een rechtszitting gelden. We geven tips & tricks om valkuilen te vermijden en geven aan hoe te fixeren op eigen expertise en beperkingen.

Aantal deelnemers: minimaal 8 per groep
Kosten: € 500,- per cursist (inclusief leermiddelen en lunch)
Tijden: 2 dagdelen van 3 klokuren van 09.00 - 16.00 uur

Digitale printtechnieken

Deze module is geheel gewijd aan digitale printtechnieken welke worden gebruikt om documenten te printen of te personaliseren. De diverse soorten digitale output met de specifieke karakteristieken worden behandeld. De combinatie tussen printtechniek en substraat wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.

Aantal deelnemers: minimaal 8 per groep
Kosten: € 500,- per cursist (inclusief leermiddelen en lunch)
Tijden: 2 dagdelen van 3 klokuren van 09.00 - 16.00 uur

Meten is weten (basis)

In deze module worden de basisprincipes van de werking van kleur behandeld. Aan de orde komen RGB CMYK, HSB en het kleurenspectrum. Tevens komt additieve en subtractieve kleurmenging binnen het elektromagnetisch spectrum aan de orde.
Standaardisering van kleurgebruik d.m.v. kleurprofilering wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.

Aantal deelnemers: minimaal 8 per groep
Kosten: € 500,- per cursist (inclusief leermiddelen en lunch)
Tijden: 2 dagdelen van 3 klokuren van 09.00 - 16.00 uur

Meten is weten (vervolg)

In deze module staat het bepalen van de exacte parameters waarin kleuren worden toegepast binnen beveiligd drukwerk centraal. Colormetrie en foto-spectraal meting bieden mogelijkheden om deze parameters te bepalen en te controleren. De bandbreedtes binnen het kleur-gamut kunnen worden gedefinieerd d.m.v. praktische oefeningen.

Aantal deelnemers: minimaal 8 per groep
Kosten: € 500,- per cursist (inclusief leermiddelen en lunch)
Tijden: 2 dagdelen van 3 klokuren van 09.00 - 16.00 uur

Kleurenleer

De module kleurenleer besteedt aandacht aan de grondbeginselen van het natuurkundige verschijnsel kleur. RGB, CMYK, Lab, HSB worden verklaard en ook op welke manier deze grootheden hun toepassing vinden binnen het beschrijven van de toepassing van kleur. Een ander onderdeel binnen de module is kleurtransformatie. Kleurtransformatie wordt gedefinieerd als uitgangspunt voor de vertaalslag van kleur naar output.

Aantal deelnemers: minimaal 8 per groep
Kosten: € 500,- per cursist (inclusief leermiddelen en lunch)
Tijden: 2 dagdelen van 3 klokuren van 09.00 - 16.00 uur