DOC 2
Al meer dan 35 jaar is IDcentre een strategische partner van de Koninklijke Marechaussee.
IDcentre levert complementaire kennis die essentieel is om processen ander andere m.b.t. tot de ontwikkelingen van de productie van identiteitsdocumenten.
De DOC 2 is de logische stap in de piramidale opleidingsstructuur zoals die door de Koninklijke Marechaussee wordt gehanteerd. Na het doorlopen van de initiële DOC 1 training, uitgevoerd door het opleidings- en training centrum van de Koninklijke Marechaussee OTCKmar), kan de potentiële participant zich verder verdiepen in de verificatietechnieken om een identiteitsdocument te beoordelen.
Een gecertificeerde DOC 2 medewerker fungeert vaak als back-office om vragen vanuit de eerste lijn te kunnen beantwoorden.
Het onderdeel verzorgd door IDcentre is een mix van theoretische kennis en praktijk opdrachten waarin de participant een eigen identiteitsdocument vervaardigde met daarin de meest relevante basistechnieken.

DOC 3
In het programma van de DOC 3 cursus is een week ingeroosterd om de participanten een verdere verdieping te geven in het productieproces van beveiligd drukwerk. Door middel van reversed engineering worden documenten ontleedt en geeft daardoor inzicht in mogelijke kwetsbaarheden van identiteitsdocumenten.
Na deze week is de participant in staat advies uit te brengen over de totstandkoming van falsificaten en manipulaties van documenten.

Naast de samenwerking t.b.v. de reguliere DOC 2 en 3 opleidingen werkt IDcentre ook nauw samen met het ECID bij de uitvoering van internationale opleidingstrajecten.