Alhoewel ICMPD nog steeds de voorkeur geeft aan contractonderwijs met fysieke aanwezigheid tijdens cursussen heeft IDcentre, vanwege de COVID-19 pandemie, samen met ketenpartner De Koninklijke Marechaussee in opdracht van ICMPD de bestaande A-DOC training omgezet naar e-learning, Dit is een tijdelijke oplossing om toch aan de opleidingsbehoefte te kunnen voldoen. Met behulp van reeds door IDcentre opgeleide Libanese docenten op locatie, worden de verschillende modulen vanuit Nederland gedoceerd. De praktijkoefeningen welke o.a. bestaan uit het vervaardigen van een studiepaspoort worden nu d.m.v. audio/video presentatie gedemonstreerd om ze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven deze onderdelen. De Koninklijke Marechaussee ondersteunt en verzorgt de modulen m.b.t. falsificaten onderzoek en verzorgt samen met IDcentre de examinering. Voor dit project is door IDcentre voor elke participant een trainingspakket met leermiddelen samengesteld. Hierdoor beschikken alle cursisten over hetzelfde cursusmateriaal en specimina.