IDcentre is officieel Partnership Academy van Frontex. Al meer dan 15 jaar ontwikkelt en verzorgt IDcentre opleidingen in opdracht van Frontex. Samen met de Koninklijke Marechaussee geeft IDcentre vorm aan de ALDO (Advanced Level Document Officer) en de ECSID (European Course for Specialists on Identity and Security Documents).

Advanced Level Document Officer Course (ALDO)

In samenwerking met de Koninklijke Marechaussee verzorgt IDcentre in opdracht van Frontex de ” Advanced Level Document Officer Course”, niveau 4-5. Deze cursus, gericht op documentonderzoek met een tijdsduur van 2 weken, is binnen de piramidale opleidingsstructuur een opvolgend kwalificatie profiel ten opzichte van de basistraining (1e niveau) welke op nationaal niveau wordt verzorgd. Het competentie ontwikkelingsprofiel is er op gericht de participanten een dieper inzicht te geven in de structuur van identiteitsdocumenten en de verificatie hiervan. De cursus is geheel opgezet in lijn met het Sectorial Qualification (SQF) welke als Europese standaard wordt gehanteerd.

European Course for Specialists on Identity and security Documents (ECSID)

De “European Course for Specialists on Identity and security Documents”, niveau 6-7, wordt geheel door IDcentre verzorgd en is in de piramidale structuur een opvolgend kwalificatieprofiel ten opzichte van de “Advanced Level Document Officer Course” (ALDO). Deze cursus bestrijkt een periode van 3 maanden en kent verschillende fasen waarin de participant aantoonbaar en meetbaar wordt gekwalificeerd als expert. De cursus heeft een zogenaamd adaptief curriculum wat betekent dat de inhoud van de cursus afhankelijk is van leerdoelen die actueel zijn. Hierdoor wordt een hoge mate van flexibiliteit gecreëerd welke het mogelijk maakt de participanten te voorzien van de meest actuele informatie. De cursus wordt afgesloten middels het schrijven van een paper waarin een nationaal topic wordt belicht waaruit aanbevelingen kunnen worden gedaan.