SQF

Home 5 SQF

Sectorial Qualification Framework (SQF)

Het ontsluiten van kennis vormt de basis van individuele competentieontwikkeling.
De beroepsprofielen binnen de identiteitsketen vereisen een differentiatie in kennisniveau en vaardigheden. Het ontwikkelen en updaten van de bijbehorende competentieprofielen is een voortdurend proces omdat beroepsprofiel gerelateerde processen en technologieën in een steeds sneller tempo veranderen. IDcentre hanteert hiervoor een piramidale opleidingsstructuur waarin competentieniveaus zijn ondergebracht in leerdoelen die aansluiten bij de beroepsprofielen.